Denne websiden fungerer best med cookies aktivert.

Organisasjonen

 

 

Reach for Change er en internasjonal non-profit organisasjon som arbeider for å forbedre barn og unges liv gjennom sosialt entreprenørskap. Vi finner og utvikler lokale sosiale entreprenører i tidlig fase, med innovative ideer for hvordan de ønsker å løse problemstillinger som angår barn og unge. Gjennom våre programmer og partnerskap på tvers av sektorer kombinerer vi det beste fra ulike verdener for å oppnå størst mulig effekt. Reach for Change ble etablert i Sverige i 2010 i samarbeid mellom Kinnevik-konsernet og barnerettighetsaktivisten, Sara Damber. Organisasjonen er nå operativ i 17 land på tvers av tre kontinenter og støtter mer enn 400 sosiale entreprenører globalt.

Privacy policy
Up Contact
Cookies disclaimer

Godta Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.