Log in

Metode og effekt

 

 

1. Rundt om i verden er det millioner av barn som opplever at deres behov ikke blir møtt og at samfunnet ikke er i stand til å hjelpe dem i tilstrekkelig grad. Samtidig er det mange individer, team og organisasjoner som har utviklet innovative løsninger som har til hensikt å forbedre barn og unges liv. Mange av dem mangler imidlertid tilgang til nødvendig støtte og ressurser for å realisere ideen/konseptet, og skalere effekten.

 

2. Dette er hvor Reach for Change kommer inn! Vi finner tidlig fase sosiale entreprenører med innovative idéer/konsepter for hvordan presserende problemstillinger for barn og unge kan løses. Gjennom vårt inkubatorprogram gir vi en kombinasjon av kapasitetsbygging, nettverk og i noen tilfeller såkornkapital. For å maksimere sjansen for å lykkes arbeider vi også for å styrke det lokale og regionale økosystemet rundt sosiale entreprenører.

 

3. For å levere våre løsninger kombinerer vi finansielle, menneskelige, intellektuelle og fysiske ressurser sammen med aktører fra næringslivet, non-profit organisasjoner og det offentlige.

 

4. Det kortsiktige målet i vårt inkubatorprogram er at sosiale entreprenører skal få på plass strategier, prosesser, mennesker, systemer, nettverk og kredibilitet som de behøver for å bærekraftig kunne levere og skalere effektive løsninger for barn og unge.

 

5. De sosiale entreprenørene har nådd et punkt hvor en effektiv løsning er utviklet og en økonomisk lønnsom forretningsmodell er på plass, og entreprenøren har startet arbeidet med å legge en strategi for effektiv skalering.

 

6. Det ultimate målet er at den sosiale entreprenøren skaper dyptgående effekt for en større andel barn og unge i målgruppen og bidrar til å oppfylle FN´s bærekraftsmål.

 

7. En verden der alle barn når sitt potensiale!

 

Effekt

 

Social Impact Report 2015
Social Impact Report 2016
Social Impact Report 2017

Cookies disclaimer

Godta Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.