Log in

Søknadsguide

For å vinne Game Changer konkurransen må vi vite at du/dere oppfyller våre kriterier. Vi behøver da en godt utfylt søknad med en detaljert beskrivelse av ideen/konseptet og gjerne et kort filmopptak der problem og løsning samt ens egen motivasjon beskrives nærmere. Dette vil kunne gi oss et nærmere bilde av hvem du/dere er og hvorvidt det er en bærekraftig løsning med utvikling og skaleringspotensiale. Å sende inn en søknad krever at du/dere raskt og enkelt fyller ut et skjema i Reach for Change sin søknadsportal, gjennom å opprette en profil. Deretter vil en per e-post motta et brukernavn og passord til søknadsportalen. I denne portalen vil det kunne gjøre endringer i søknaden helt frem til søknadsfristen 15. september. Inne på søknadsportalen vil en også kunne lese mer om vår søknadsprosess og våre utvelgelseskirterier. Har du/dere noen spørsmål eller ønsker å nominere en dere kjenner, ta kontakt med oss i Reach for Change Norge. Vi er tilgjengelige for å besvare alle spørsmål, helt frem til fristen. Link til søknadsportalen finner du her.

 

Lykke til!

 

 

Cookies disclaimer

Godta Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.