Log in

Game Changer konkurransen


 

TV3, Viasat og P4 jobber aktivt for å gi barn og unge en bedre oppvekst og fremtid. Gjennom samarbeidet med Reach for Change kåres det årlig Game Changers som er smarte, modige og lidenskapelige personer eller team med gode ideer/konsepter for hvordan en ønsker å skape bedre vilkår for barn og unge. Vinneren av “Årets Game Changer” mottar en finansiell premie, samt og en plass i Reach for Change sitt inkubatorprogram. Konkurransen foregår i alle Modern Times Group sine land som en del av MTGs (nå Nordic Entertainment Group; NENT) sitt Game Changers initiativ.

 
Cookies disclaimer

Godta Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.