Log in

Partnere

 

Reach for Change arbeider i nært partnerskap med dedikerte lokale og globale selskaper. Gjennom våre partnerskap bidrar vi til å samskape forandring ved at uvurderlig kunnskap og ferdigheter om hvordan man bygger, utvikler og skalerer virksomheter overføres. Selskapene som inngår partnerskap med Reach for Change kjennetegnes ved et sterkt og integrert fokus på innovasjon og entreprenørskap. Siden 2009 er noen av de beste og skarpeste organisasjonene og menneskene innen non-profit sektoren og forretningsverden blitt ført sammen for å utvikle lokale innovative løsninger for barn og unge.

 

For å oppnå reell og langsiktig effekt og systemendring mener vi det er avgjørende å arbeide og innovere sammen på tvers av tradisjonelle grenser. Kunder og forbrukere forventer det, våre barn fortjener det og fremtiden avhenger av det.

 

5 tips til hvordan bygge partnerskap for systemendring av Reach for Changes administrerende direktør, Sofia Breitholtz

 

Cookies disclaimer

Godta Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.