Log in

Oversikt over støttespillere for norske sosiale entreprenører i Norge

 

Reach for Change, Ashoka, SoCentral, Ferd Sosiale Entreprenører, Tøyen Unlimited og Kronprinsparets Fond har startet kartleggingen av støttespillere for norske sosiale entreprenører. Se oversikt.

 

Et felt i vekst

Det stadige tilfanget av sosiale entreprenører og støttespillere kan gjøre det utfordrende å få en god oversikt. Målet med kartleggingen er derfor å gi et raskt overblikk over hvilke selskapsformer de ulike aktørene støtter, hvilken form for støtte de tilbyr og hvor modne selskapene bør være for å kvalifisere til støtte. 


Kartleggingen skal bidra til å effektivisere kontakten mellom støttespillere og entreprenører. Oversikten vil også kunne gi nyttig informasjon om hvilken hvilke innsatsområder mange støtter i dag og hvilke innsatsområder som per i dag ikke støttes, men som kanskje blir viktige fremover.


Skal videreutvikles

Foreløpig inneholder oversikten informasjon om de seks initiativtakerne, men målet er å skape en interaktivt oversikt. Vi oppfordrer derfor andre aktører til å bidra med informasjon om seg selv og være med å videreutvikle prosjektet. 


Kjenner du noen som bør inkluderes i oversikten? Da kan du fylle inn informasjon her.

OBS: Listen inkluderer kun organisasjoner som støtter sosiale entreprenører i Norge.

Cookies disclaimer

Godta Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.