Log in

Ezinne Okparaebo

Ezinne Athletics

Ezinne Okparaebo grunnla Ezinne Athletics for å skape et friidrettstilbud for jenter med flerkulturell bakgrunn, som typisk faller ut av organiserte idrettstilbud grunnet kulturelle, økonomiske og sosiale faktorer. Ezinne Athletics tilbyr et lavterskel, gratis trening for jenter i alderen 10 - 16 år med mål om å styrke integreringen av jentene og utvikle lederegenskaper. 

Problem

84 prosent av jenter med flerkulturell bakgrunn deltar ikke i organisert idrett i sine lokalmiljøer. Årsakene til dette er mange og skyldes blant annet forhold som svak økonomi, religion og kultur. Dette kan i sin ytterste konsekvens medføre psykisk uhelse, redusert integrering, overvekt og drop-out.

Løsning

Ezinne Athletics er et treningstilbud for alle treningsglade jenter i alderen 10–16 år. EA er spesielt tilrettelagt for jenter med flerkulturell bakgrunn og har som formål å styrke, integrere og gi håp for jenter i generasjoner fremover. Tilbudet er et lavterskeltilbud og er dermed gratis og tilgjengelig for alle. Økonomi skal således ikke være en barriere for deltakelse eller inkludering i idrett.

Ezinne Athletics arbeider for å innfri FN´s bærekraftsmål nr. 10: Mindre ulikheter. Innen 2030 ønsker de å ha styrket og fremmet sosial, økonomisk og politisk inkludering, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, legning, religion eller økonomisk status.

Webside

Cookies disclaimer

Godta Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.